Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Datum/Tijd
Date(s) - 31/05/2022
09:00 - 16:00

Locatie
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)


Wanneer?

Dinsdag 31 mei van 09.00 tot ca. 16.00 uur.

Programma

Een dagje kennismaken en meelopen met de mensen van bezwaar en beroep van DUO.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten, onderdeel van de directie Onderwijsvolgers. De afdeling bestaat uit medewerkers bezwaar, klachtfunctionarissen, medewerkers beroep, medewerkers procesvoering en medewerkers ondersteuning. De medewerkers worden hiërarchisch aangestuurd door twee afdelingsmanagers, ieder verantwoordelijk voor een team van medewerkers.

Het team Bezwaar behandelt bezwaarschriften op het gebied van o.a. studiefinanciering en inburgering. Het team Beroep behandelt de (hoger) beroepszaken ingesteld bij de rechtbank ten aanzien van de door DUO genomen beslissingen op bezwaarschriften. Het team Klachten handelt voor de directie Onderwijsvolgers de klachten af. Procesvoering houdt zich voornamelijk bezig met incassozaken in het civiele domein.

Over Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat ook voor enkele andere ministeries werkt. Voor het ministerie van OCW voert DUO een groot aantal onderwijswetten en -regelingen uit. Daarnaast vervult DUO voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) taken voor de Wet Inburgering, en beheert de organisatie twee registers op het gebied van kinderopvang. Voor het ministerie van Financiën voert DUO werkzaamheden uit op het gebied van examens voor de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder voert de organisatie taken uit voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Tot slot verzorgt de Shared Service Organisatie (SSO) Noord, die onderdeel is van DUO, voor diverse opdrachtgevers taken op het gebied van inkoop in het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), en housing en hosting in het Overheids Datacenter (ODC). DUO is gevestigd in Groningen (hoofdkantoor) en in Den Haag, en heeft dertien servicekantoren en -balies en zes toetslocaties verspreid over het land.

Waar DUO voor staat

Als onderdeel van de rijksoverheid heeft DUO de volgende missie:

Wij maken ‘leven lang ontwikkelen’ mogelijk. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners. Dat is onze bijdrage aan een slim, vaardig en creatief Nederland. We zorgen ervoor dat mensen weten waar ze recht op hebben. We doen ons werk goed en kijken steeds waar het beter kan. We hanteren daarbij de volgende kernwaarden: betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en verbindend.

Zo maken we samen onderwijs en ontwikkeling mogelijk.

www.duo.nl

Contactgegevens Week van de Uitwisseling

Tineke.veldhuis@duo.nl

Reserveringen

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk