Douane Nederland = VOL

Datum/Tijd
Date(s) - 01/06/2021
00:00

Locatie
Douane (locatie Leeuwarden)


Beschrijving organisatie

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. Maar de Douane doet meer: de Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen.

Nederland is een handelsnatie, distributieland en ‘gateway to Europe’. Dagelijks bereiken enorme hoeveelheden goederen ons land, en daarmee de rest van Europa. De Douane heeft in al dit grensoverschrijdende goederenverkeer een centrale rol. Hierbij zijn we soepel faciliterend waar het kan en stevig handhavend waar het moet. De Douane is vernieuwend en investeert voortdurend in geavanceerde technologie, slim toezicht en een geïntegreerde benadering. En natuurlijk ook in de mensen die bij de Douane werken: gemotiveerde professionals die weten hoe je iets voor Nederland kunt betekenen. Op die manier werkt de Douane aan de veiligheid en gezondheid van de Nederlandse consument en alle circa 500 miljoen inwoners van Europa.

In Friesland en de rest van Noord-Nederland werken enkele honderden douanemedewerkers, waarvan het merendeel op kantoor. Landelijk zijn het er enkele duizenden. Het Noorden kent geen wereldknooppunten, zoals Rotterdam haven en Schiphol Airport. Toch zijn er ook meerdere tientallen controlerende douaniers actief in de Noordelijke zeehavens (Harlingen, Eemshaven en Delfzijl), bij sluizen, in jachthavens, langs de kustlijn, op zee, op de Waddeneilanden, bij verkeerscontroles en op de kleinere vliegvelden. In het binnenland controleren dezen ook van buiten de EU binnengekomen (verzegelde) zeecontainers die bij bedrijven aankomen en verder zijn er accijnscontroles op minerale oliën (brandstoffen), tabaksprodukten, alcoholische produkten en frisdranken. De kantoordouaniers verzorgen landelijke- en Europees geldende taken vanuit Noord-Nederland op de gebieden van intellectuele eigendommen (namaakbestrijding), in- en uitvoervergunningen, internationale chemische grondstoffenhandel en de opslag en aangifte van accijnsgoederen. Ook is er hier een Douanedienst die de financiële zekerheidstelling voor douanerechten landelijk regelt. Dit alles gebeurt in en vanuit Douanekantoren te Zwolle, Emmen, Leeuwarden, Groningen, Eelde en Eemshaven. Er bestaan functies van alle denkbare niveaus, een carrière maken is goed te doen. Er lopen experts rond die mondiaal binnen de Douanewereld en richting het bedrijfsleven op hoog niveau opereren.

Verhalen van de medewerkers zelf en over hun werkvloer leest u op: https://werken.belastingdienst.nl/expertises/douane

Wat biedt de organisatie?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om op dinsdag 1 juni fysiek of digitaal langs te komen en worden kort na 1 mei geïnformeerd over de te kiezen vorm van het evenement. Een kraampjesmarkt op de parkeerplaats van Rijkskantoor Marnix State aan de Tesselschadestraat 140 in Leeuwarden geniet de voorkeur. Indien de R.I.V.M.-maatregelen rond de bestrijding van de pandemie tegen die tijd anders uitwijzen, zullen we streven naar een online ontmoeting met verschillende soorten specialistische douaniers. Douanekantoor Leeuwarden en de andere Noordelijke Douanekantoren kijken uit naar een persoonlijke ontmoeting met jou!

Meer informatie over de organisatie

https://werken.belastingdienst.nl/expertises/douane

 

Reserveringen

Dit evenement is volgeboekt.