Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) – Inschrijven niet meer mogelijk!

Datum/Tijd
Date(s) - 30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag

Locatie
DT&V


Wanneer?

Nog nader te bepalen.

Programma

Nog nader te bepalen.

Over DT&V

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid. Daaronder valt ook het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaal verblijf. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert dit beleid uit. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en zo snel als mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. De DT&V staat daarbij voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Zo levert de DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.

Doelgroepen

De DT&V regisseert het vertrek uit Nederland van:

  • Vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht.
  • Vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking.
  • Vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten.

www.dtv.nl

Contactgegevens Week van de Uitwisseling

a.v.kemenade@dtv.minvenj.nl

Reserveringen

Dit evenement is volgeboekt.