DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs

Datum/Tijd
Date(s) - 31/05/2021 - 04/06/2021
00:00

Locatie
DUO


Beschrijving organisatie

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat ook voor enkele andere ministeries werkt. Voor het ministerie van OCW voert DUO een groot aantal onderwijswetten en -regelingen uit. Daarnaast vervult DUO voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) taken voor de Wet Inburgering, en beheert het twee registers op het gebied van kinderopvang. Voor het ministerie van Financiën voert DUO werkzaamheden uit op het gebied van examens voor de Wet op financieel toezicht Wft). Verder voert de organisatie taken uit voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Tot slot verzorgt de Shared Service Organisatie (SSO) Noord, sinds 1 januari 2019 onderdeel van DUO, voor diverse opdrachtgevers taken op het gebied van inkoop in het inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), en housing en hosting in het Overheids Datacenter (ODC). DUO is gevestigd in Groningen (hoofdkantoor) en in Den Haag, en heeft dertien servicekantoren en balies en zes toetslocaties verspreid over het land.

DUO voert de volgende kerntaken uit:

  • Het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming van schoolkosten, het innen van lesgeld en studieschulden en het verstrekken van leningen en vergoedingen aan inburgeraars.
  • Het bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Het organiseren van staats- en inburgeringsexamens, het verzorgen van logistieke taken voor het centraal examen van het voortgezet onderwijs, en het voeren van regie op het logistieke proces examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht.
  • Het verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in verschillende registraties.
  • Het verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten.
  • Het erkennen van diploma’s, het beheren van het Diplomaregister, en het fungeren als Nationaal Europass Centrum in Nederland.
  • Het verstrekken van de Lerarenbeurs.

Wat biedt de organisatie?

Het programma stellen we nog vast. We nemen je digitaal mee in de wereld van DUO, leggen je uit wie we zijn, welke directies er zijn  en wat we doen en geven een digitale rondleiding in ons mooie gebouw.

Meer informatie over de organisatie

www.duo.nl

Reserveringen

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk